O kancelarii

Kancelaria adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawi specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z obligacji korporacyjnych. Reprezentujemy naszych klientów przed emitentem, administratorem zabezpieczenia, a także w toku procesu sądowego mającego na celu uzyskanie kwoty nominału oraz zaległych odsetek.

Jako jedna z pierwszych kancelarii w Polsce podjeliśmy walkę z bankami w imieniu osób, które posiadają kredyty frankowe. Posiadamy na swoim koncie wiele korzystnych wyroków w sprawach przeciwko instytucjom finansowym. Zespół Kancelarii to nie tylko specjaliści w określonych dziedzinach prawa, ale również doradcy wspomagający złożone procesy gospodarcze, posiadający kompleksową wiedzę fachową oraz duże doświadczenie praktyczne.

Skuteczna reprezentacja w aferze GetBack

Skuteczna reprezentacja wymaga aby każde podejmowane przez obligatariusza działanie, składane pisma i reklamacje były adekwatne indywidualnej sytuacji i sporządzone w sposób pozwalający na uzyskanie przewagi procesowej. A zatem zdecydowanie rekomendujemy wykonanie analizy stanu faktycznego i prawnego Państwa sprawy, w celu ustalenia najbardziej skutecznej procedury odzyskania wierzytelności oraz oceny możliwości podjęcia próby pozasądowego zakończenia sprawy.

Specjalizacje

Obligacje GetBack

W związku z obecną sytuacją w spółce Getback S.A. obecnie podejmujemy działania mające na celu doprowadzić do odzyskania zainwestowanych obligatariuszy środków. Posiadamy stosowną wiedzę oraz doświadczenie aby wykazać nieuczciwe praktyki stosowane przez dystrybutorów obligacji Getback

W przypadku niewypłacalności emitenta nasza kancelaria opracowała strategię która daje możliwość dochodzenia roszczeń od dystrybutorów obligacji w związku z licznymi uchybieniami dystrybutorów. Jak wynika z analiz dokumentacji przedstawianej przez obligatariuszy - dystrybutorzy obligacji w większości przypadków nie dochowywali obowiązków wynikających z przepisów dyrektywy MIFID lub też celowo wprowadzali klientów w błąd.

Kancelaria przygotowała strategie działań dzięki której możemy zaproponować obligatariuszom podjęcie działań zmierzających do dochodzenie odszkodowania od podmiotu pośredniczącego w sprzedaży obligacji.

Istotnym warunkiem na początkowym etapie dochodzenia odszkodowania od dystrybutora jest wykazanie bezskuteczności egzekucji lub brak zaspokojenia wierzyciela w toku postępowania upadłościowego spółki. Bezskuteczność egzekucji lub niepowodzenie w toku upadłości jest warunkiem koniecznym do wykazania przez obligatariusza szkody, oraz braku możliwości zaspokojenia swoich roszczeń przy pomocy komornika lub z masy upadłości.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna ma charakter kompleksowy. Reprezentujemy Klientów zarówno w ramach postępowań mających na celu sądowe dochodzenie roszczeń, w ramach postępowań karnych, jak również dbamy o interes Klientów w ramach postępowań restrukturyzacyjnych, czy upadłościowych.

Ostatnio na blogu

 • Zawiadomienie do prokuratury w sprawie obligacji GetBack- jakie dowody należy zgromadzić?

  Zawiadomienie do prokuratury w sprawie obligacji GetBack- jakie dowody należy zgromadzić?

  O aferze dotyczącej GetBack głośno jest już od kilku miesięcy, początkowo jednak myślano, że firma się wybroni, a wierzyciele nie mają się czego obawiać. Teraz jest już jednakże pewne, że GetBack ma bardzo duże kłopoty, dla inwestorów najistotniejsze oczywiście jest,
 • Zawiadomienie do prokuratury GetBack – nie tylko misseling.

  Zawiadomienie do prokuratury GetBack – nie tylko misseling.

  Aferą z udziałem GetBack żyje od kilku miesięcy cała Polska, jej finałem jednak, co oczywiste, najbardziej są zainteresowane te osoby, które zainwestowały w obligacje spółki. Na początku maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej wydał postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec
 • Jak złożyć reklamację w sprawie obligacji GetBack?

  Jak złożyć reklamację w sprawie obligacji GetBack?

  Początkiem maja br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej wydał postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec spółki GetBack, wierzyciele spółki nadal jednakże nie mogą spać spokojnie, gdyż zgodnie ze złożonym wnioskiem, nie wszystkie wierzytelności zostaną zaspokojone w całości.
 • Kolejne zatrzymania w sprawie Getback – oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie

  Kolejne zatrzymania w sprawie Getback – oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie

  W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącego działalności spółki GetBack S.A. dziś (04 lipca 2018 roku) w godzinach porannych funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejnych trzech byłych członków zarządu spółki GetBack S.A. oraz dwie osoby współdziałające z nimi w popełnianiu zarzucanych
 • Getback procedura reklamacji

  Getback procedura reklamacji

  Rzecznik Finansowy ma tylko 34 zarejestrowane wnioski o interwencję w sprawie reklamacji sprzedaży obligacji GetBacku. W wielu przypadkach postępowanie reklamacyjne nie zostało jeszcze wyczerpane.