O kancelarii

Kancelaria adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawi specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z obligacji korporacyjnych. Reprezentujemy naszych klientów przed emitentem, administratorem zabezpieczenia, a także w toku procesu sądowego mającego na celu uzyskanie kwoty nominału oraz zaległych odsetek.

Jako jedna z pierwszych kancelarii w Polsce podjeliśmy walkę z bankami w imieniu osób, które posiadają kredyty frankowe. Posiadamy na swoim koncie wiele korzystnych wyroków w sprawach przeciwko instytucjom finansowym. Zespół Kancelarii to nie tylko specjaliści w określonych dziedzinach prawa, ale również doradcy wspomagający złożone procesy gospodarcze, posiadający kompleksową wiedzę fachową oraz duże doświadczenie praktyczne.


UWAGA kancelaria obsługuje obligatariuszy GETBACK z całego kraju. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny (22) 2951294 lub e-mail: getback@adwokatjsosnowski.pl - w treści maila prosimy opisać krótko sprawę oraz podać swoje dane kontaktowe. Skontaktujemy się w ciągu 48h.

Sprawdz nasza skuteczność! Kliknij baner poniżej

Skuteczna reprezentacja w aferze GetBack

Skuteczna reprezentacja wymaga aby każde podejmowane przez obligatariusza działanie, składane pisma i reklamacje były adekwatne indywidualnej sytuacji i sporządzone w sposób pozwalający na uzyskanie przewagi procesowej. A zatem zdecydowanie rekomendujemy wykonanie analizy stanu faktycznego i prawnego Państwa sprawy, w celu ustalenia najbardziej skutecznej procedury odzyskania wierzytelności oraz oceny możliwości podjęcia próby pozasądowego zakończenia sprawy.

Przeczytaj jakie są

⇨Prawne możliwości dochodzenia roszczeń dla obligatariuszy Getback⇦

Kancelaria uruchomiła także porady prawne dla obligatariszuy i wierzycieli Hussar Gruppa S.A.,Basel Olten Pharm, GB Managers - oferujemy:

 • porady prawne w celu zabezpieczenia interesów wierzycieli i obligatariuszy Hussar Gruppa S.A.,Basel Olten Pharm, GB Managers
 • analizy prawne jednostkowych przypadków w celu określenia możliwości dochodzenia roszczeń i skierowania pozwu
 • reprezentowanie obligatariuszy Hussar Gruppa S.A.,Basel Olten Pharm, GB Managers w toku przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego
 • reprezentowanie obligatariuszy w toku przyszłych postępowań sądowych po stwierdzeniu, że w konkretnej sprawie istnieją podstawy do wytoczenia takiego powództwa;
 • Specjalizacje

  Obligacje GetBack

  W związku z obecną sytuacją w spółce Getback S.A. obecnie podejmujemy działania mające na celu doprowadzić do odzyskania zainwestowanych obligatariuszy środków. Posiadamy stosowną wiedzę oraz doświadczenie aby wykazać nieuczciwe praktyki stosowane przez dystrybutorów obligacji Getback

  W przypadku niewypłacalności emitenta nasza kancelaria opracowała strategię która daje możliwość dochodzenia roszczeń od dystrybutorów obligacji w związku z licznymi uchybieniami dystrybutorów. Jak wynika z analiz dokumentacji przedstawianej przez obligatariuszy - dystrybutorzy obligacji w większości przypadków nie dochowywali obowiązków wynikających z przepisów dyrektywy MIFID lub też celowo wprowadzali klientów w błąd.

  Kancelaria przygotowała strategie działań dzięki której możemy zaproponować obligatariuszom między innymi podjęcie działań zmierzających do dochodzenie odszkodowania od podmiotu pośredniczącego w sprzedaży obligacji.

  Istotnym warunkiem na początkowym etapie dochodzenia odszkodowania od dystrybutora jest wykazanie bezskuteczności egzekucji lub brak zaspokojenia wierzyciela w toku postępowania upadłościowego spółki. Bezskuteczność egzekucji lub niepowodzenie w toku upadłości jest warunkiem koniecznym do wykazania przez obligatariusza szkody, oraz braku możliwości zaspokojenia swoich roszczeń przy pomocy komornika lub z masy upadłości.

  Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna ma charakter kompleksowy. Reprezentujemy Klientów zarówno w ramach postępowań mających na celu sądowe dochodzenie roszczeń, w ramach postępowań karnych, jak również dbamy o interes Klientów w ramach postępowań restrukturyzacyjnych, czy upadłościowych.

  Kancelaria podejmuje także kroki dla zabezpieczenia interesów obligatariuszy i wierzycieli Hussar Gruppa S.A.,Basel Olten Pharm, GB Managers

  Ostatnio na blogu