Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał  komunikat w którym zachęca inwestorów do zgłaszania się do prokuratury. Dotyczy to osób które twierdzą, że zostały wprowadzone w błąd przez pośredników proponujących obligacje Getback, gdyż wprowadzenia inwestora w błąd to przestępstwo. 

„Wobec zwiększającej się liczby wpływających do UKNF skarg na działania podmiotów uczestniczących w procesie sprzedaży obligacji GetBack SA oraz mając na celu jak najsprawniejsze procedowanie organów państwowych w tym zakresie, zwracamy się do inwestorów, którzy działaniami pośredników zostali wprowadzeni w błąd co do charakteru oferowanych obligacji spółki GetBack i ryzyka z nimi związanego, o kierowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezpośrednio do właściwych jednostek prokuratury. Prokuraturą właściwą miejscowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest prokuratura, w której okręgu popełniono przestępstwo” – napisano w komunikacie KNF.

„Z dotychczasowych skarg od inwestorów wynika, że niektórzy pośrednicy – uczestniczący w procesie sprzedaży obligacji – nie uwzględniali indywidualnej sytuacji klientów, ich wiedzy i doświadczenia na rynku finansowym. W każdym przypadku inwestorzy przed nabyciem obligacji powinni mieć możliwość zapoznania się z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym w przypadku oferty publicznej lub z dokumentami sporządzonymi w celu przeprowadzenia oferty prywatnej obligacji dotyczącymi spółki i emitowanych papierów wartościowych, w tym jej sytuacji finansowej” – wskazano w komunikacie KNF.

„Z niektórych skarg i załączonych do nich wydruków mailowych wynika, że inwestorzy mogli zostać wprowadzeni w błąd co do natury instrumentu finansowego, jakim są obligacje oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te papiery wartościowe” – czytamy w komunikacie.

KNF wskazuje, iż takie zachowanie może podpadać pod paragraf o oszustwie, czyli pod art. 286 par. 1 kodeksu karnego mówiący o „wprowadzeniu w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”. Gdyby prokuratura postawiła zarzuty, a sąd je potwierdził, oznaczałoby to, iż można domagać się odszkodowania od sprzedawcy lub instytucji, która go zatrudniała

W postępowaniu należy udowodnić, że sprzedawca ukrył przed klientem naturę tej inwestycji – dlatego na tym etapie postępowania kluczowe jest zabezpieczenie e-mailu, sms, notatek od sprzedawcy oraz wszystkich innych dowodów, które pomogą udowodnić że inwestor został wprowadzony w błąd.

Obecnie posiadamy sygnały od naszych klientów, że nabywcom obligacji Getback sugerowano nawet, że odkładają swoje oszczędności na zwykłą lokatę, a nie inwestują w obligacje korporacyjne firmy. Były przypadki, że przedstawiciele podmiotu oferującego przyjeżdżali do klientów do firmy albo nawet do domu, by nakłonić do tej inwestycji. Mamy też informacje, że klient najpierw dokonywał wpłaty, a dopiero potem podpisywał formularz zapisu, więc de facto nie wiedział, na co dokonuje wpłaty. Bywały także sytuacje, gdy klient dostawał jakieś dokumenty elektronicznie, nie podpisując nic.

Kontakt dla inwestorów Getback

adwokat@adwokatjsosnowski.pl

tel. 604 – 905 – 856

KNF odsyła obligatariuszy Getbacku do prokuratury

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *