Strata netto grupy GetBacku wyniosła w 2017 roku ok. 1,33 mld zł wobec 200 mln zł zysku rok wcześniej – wynika ze wstępnego, niezaudytowanego sprawozdania finansowego grupy.

„Zapadające i przedstawione Spółce do wykupu w 2018 r. obligacje z opcją PUT, problemy z pozyskaniem nowego finansowania oraz agresywna polityka inwestycyjna Grupy w II półroczu 2017 r, stały się główną przyczyną, iż Spółka doświadczyła trudności w spełnieniu wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych” – napisano w raporcie.

Spółka poinformowała, że obecnie jest w trakcie weryfikacji ponad 1.900 sztuk otrzymanej korespondencji dotyczącej m.in.: żądania natychmiastowego wcześniejszego wykupu obligacji, zgłoszenia przedterminowego wykupu obligacji, wezwania do zapłaty obligacji oraz odsetek do obligacji.

„Grupa zaprezentowała ujemne przychody w związku z utratą wartości portfeli wierzytelności w wysokości 639.292 tys. zł z tytułu obsługiwanych portfeli wierzytelności i powracających portfeli wierzytelności, z wycofanych umów sprzedaży z powodu braku zapłaty do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z powodu wycofania wyniku na sprzedaży pakietów wierzytelności w wysokości 178.780 tys. zł z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych i przejęcia kontroli nad dwoma funduszami oraz z powodu braku zapłaty ceny przez wybrane fundusze co wiązało się z sytuacją reputacyjną spółki” – napisano w raporcie.

GetBack podał, że wstępnie zakłada, że głosowanie nad propozycjami układowymi powinno nastąpić w okresie 6–8 miesięcy od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

„Spółka zakłada możliwość kontynuowania bieżącej działalności przez okres najbliższych 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego mimo istniejących na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wymagalnych zobowiązań finansowych oraz naruszenia postanowień umów kredytowych i warunków emisji obligacji” – napisano w raporcie rocznym.

GetBack opublikował raport finansowy za 2017 r. Spółka miała 1,33 mld zł straty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *