Rzecznik Finansowy ma tylko 34 zarejestrowane wnioski o interwencję w sprawie reklamacji sprzedaży obligacji GetBacku. W wielu przypadkach postępowanie reklamacyjne nie zostało jeszcze wyczerpane.

Z posiadanych przez nas informacji obecnie żaden wniosek reklamacyjny dotyczący oferowania obligacji Getback nie został rozpatrzony pozytywnie.

Jak wynika z dostępnych informacji większość reklamacji dotyczy Idea Banku i jego marki Lion’s Bank, które miały prawdopodobnie największy udział w oferowaniu jako pośrednik obligacji.

Są dwa tryby składania reklamacji w zależności od tego, czy obligacje były kupione za pośrednictwem instytucji finansowej (domu maklerskiego, przy udziale banku), czy bezpośrednio od GetBacku. Instytucja musi odpowiedzieć w 30 dni (termin może zostać wydłużony do 60 dni). Rzecznik Finansowy może podjąć postępowanie interwencyjne tylko w razie odrzucenia reklamacji i to tylko wtedy, gdy kupiono obligacje za pośrednictwem banków, domów maklerskich czy firm inwestycyjnych (podmiotów rynku finansowego).

Przeczytaj także:

Zawiadomienie do prokuratury GetBack – nie tylko misseling.

Przedłużanie się reklamacji prawdopodobnie wynika stąd, że niektóre instytucje finansowe, które brały udział w sprzedaży obligacji GetBacku, w odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne żądają przedłożenia dowodów na nieprawidłowości co sprawia problem osobom składającym reklamacje a ponadto jest niezgodne z ustawą. Wskazać należy, że instytucje te posiadają dane o które proszą np e-maile wysyłane do klientów lub też adresy IP komputerów z których została wysłana poczta ( czyli dane którymi klienci nie dysponują) . Zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, każda instytucja finansowa powinna odpowiednio zabezpieczać korespondencję z klientami.

Kontakt dla osób posiadających obligacje Getback

adwokat@adwokatjsosnowski.pl

tel kom. 604 – 905 – 856

Getback procedura reklamacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *