Echa afery GetBack, o której głośno było w ubiegłym roku, nieco przycichły, nie oznacza to jednakże, że osoby poszkodowane nie mają podstaw i nie powinny walczyć o odzyskanie swoich pieniędzy.

W mediach bardzo „nieśmiało” mówi się o pierwszych pozwach, działaniach i stanowiskach odpowiednich organów, a przecież tak naprawdę nie ma na czekać!

Czas nie działa na korzyść poszkodowanych, gdyż z biegiem czasu trudniej będzie o dowody niezbędne do wygrania procesu, jak również egzekucja należności może zakończyć się fiaskiem z uwagi na niewypłacalność podmiotów odpowiedzialnych, jeśli więc inwestorzy chcą odzyskać zainwestowane środki, muszą zacząć działać.

Kłopoty z odzyskaniem zainwestowanych środków ujawniły również, że proces oferowania i sprzedawania obligacji nie był poprawnie prowadzony i klienci zostali najzwyczajniej w świecie oszukani, dziś muszą więc szukać sprawiedliwości w sądzie.

Idea Bank był jednym z głównych podmiotów, który obligacje GetBack sprzedawał, sporo roszczeń kierowanych więc będzie właśnie do tego banku.

W pierwszych złożonych pozwach związanych z nabyciem obligacji GetBack, poszkodowani zarzucają przede wszystkim naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym poprzez prowadzenie działań wprowadzających w błąd, czyli rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, zaniechanie w przekazywaniu istotnych informacji, jak również rozpowszechnianie twierdzeń, że sprzedający obligacje uzyskał stosowne uprawnienie od organu publicznego, którym w tym przypadku miała być Komisja Nadzoru Finansowego.

W niektórych przypadkach zarzuty wobec banku mogą dotyczyć również nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego. W każdym jednak przypadku dochodzone roszczenie należy udowodnić, inwestorzy muszą więc zadbać o to by w sądzie przedstawić odpowiednie dowody i wykazać winę banku. Dowody te będą jednak różne w zależności od okoliczności danej sprawy.

Zobacz przykład prowadzonej przez nas sprawy:

Obligacje Getback – pozwy złożone a komornicy zabezpieczają pieniądze na kontach Idea Bank dla naszych Klientów

Na korzyść inwestorów przemawiać więc będą okoliczności, że to np. nie klient wypełnił formularz zapisu, choć tylko on mógł to skutecznie zrobić, lecz pracownik banku. Nie bez znaczenia w procesie będzie również fakt, jeśli banki oferowały sprzedaż obligacji bez wymaganego w tym zakresie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

W procesach cywilnych inwestorzy mogą również liczyć na pomoc organów państwa. Już w kilku zainicjowanych sprawach poszkodowani zwrócili się do prokuratury by w toczącym się postępowaniu cywilnym wziął udział prokurator i na dzień dzisiejszy nie ma informacji by prokurator odmówił udziału w sprawie.

Dla poszkodowanych istotna również będzie opinia wydana przez Rzecznika Finansowego, kilka wniosków o wydanie istotnego poglądu czeka na rozpoznanie i wydanie opinii. Rzecznik jeden pogląd już jednak wydał w którym stwierdził, że Idea Bank stosował nieuczciwe praktyki rynkowe i choć stanowisko Rzecznika dla sądów nie jest wiążące, to jednak z uwagi, że Rzecznik jest podmiotem wyspecjalizowanym w sprawach z zakresu rynku finansowego, pogląd taki może być dla sądu bardzo istotny.

Inwestorzy z niecierpliwością czekają również na decyzję, która ma zostać wydana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes jest bowiem obecnie na etapie sprawdzania czy przy sprzedaży obligacji GetBack zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów, korzystna dla inwestorów decyzja pomoże więc w walce o zainwestowane pieniądze, choć oczywiście należy mieć na uwadze, że generalne stwierdzenie o naruszeniu zbiorowych interesów wymagać później będzie odniesienia do okoliczności konkretnej sprawy.

Przed poszkodowanymi przez zakup obligacji GetBack niewątpliwie długa droga by odzyskać swoje pieniądze, gdyż łączna suma wysuwanych przez nich roszczeń może pozbawić płynności finansowej podmioty, które ich dystrybucją się zajmowały, dlatego nie warto czekać, ponieważ istnieje spora szansa, że zadziała tutaj zasada „kto pierwszy ten lepszy”, zatem im szybciej uzyskasz korzystny wyrok tym większa szansa, że wyegzekwujesz całą należną ci kwotę.

Czy jest szansa by odzyskać pieniądze zainwestowane w obligacje GetBack?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *